UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnil sa vianočný večierok zamestnancov LF

    V stredu 12. decembra 2018 sa uskutočnilo v Dome umenia koncoročné stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach organizované dekanom UPJŠ LF a Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ LF.
    Slávnostný program otvoril svojím vystúpením univerzitný spevácky zbor CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, ktorého členovia pod vedením zbormajsterky Mgr. Jany Havrilovej zaspievali tri koledy - Moon River od Henryho Manciniho, Co to zašvicilo na ňebe v úprave Jána Hrubovčáka a Tichú noc v úprave Mikuláša Schneidera Trnavského.
    Nasledoval slávnostný príhovor dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., a prítomným sa prihovoril aj prorektor UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. v zastúpení rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., ktorý sa podujatia nemohol zúčastniť.
    Po tradičnom oceňovaní pracovníkov lekárskej fakulty a jej elitných študentov sa prezentoval folklórny súbor Hornád pesničkami špecifickými pre vianočné obdobie a tancom z oblasti dolného Zemplína. V závere oficiálnej časti poprial dekan Daniel Pella prítomným príjemný čas adventu, krásne vianočné sviatky a rok 2019 naplnený zdravím, šťastím a pracovnými úspechmi.
    Príjemný večer ďalej pokračoval slávnostným rautom a zábavou na tanečnom parkete.


    Zoznam ocenených

 


Posledná aktualizácia: 17.12.2018