UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dr. Iveta Rajničová Nagyová nastupujúcou prezidentkou EUPHA

    Prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. bola zvolená za nastupujúcu prezidentku European Public Health Association (EUPHA). Do tejto funkcie ju zvolili zástupcovia 47 členských krajín EUPHA na výročnej  konferencii organizácie konanej v dňoch 28. novembra až 1. decembra 2018 v slovinskej Ljubljane, pričom je historicky prvým prezidentom z krajín strednej a východnej Európy zvoleným do funkcie priamo zástupcami členských krajín EUPHA.
    European Public Health Association bola založená v roku 1992 a zastrešuje 81 národných asociácií verejného zdravotníctva v Európe v 47 krajinách s cieľom výmeny vedeckých poznatkov a skúseností v oblasti verejného zdravotníctva, starostlivosti o zdravie občanov a riadenia zdravotníckych systémov, pričom úzko spolupracuje s ďalšími vplyvnými nadnárodnými organizáciami v oblasti zdravotníctva.
    „Stať sa nastupujúcou prezidentkou EUPHA je pre mňa nesmierna česť,“ hovorí  Dr. Iveta Rajničová Nagyová, ktorá nastúpi do funkcie v roku 2020 na medzinárodnom vedeckom kongrese v Ríme. Dovtedy ju čaká dvojročné prípravné obdobie v spolupráci so súčasnou prezidentkou EUPHA Dr. Natashou Azzopardi-Muscat a ďalšími čelnými predstaviteľmi  EUPHA.

    Srdečne blahoželáme!

 


Posledná aktualizácia: 17.12.2018