UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

NOVÉ: Informácia pre záujemcov o Rezidentské štúdium

    V pondelok 14. januára 2019 sa uskutoční v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2 v Bratislave „Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium“ so začiatkom o 13. hodine, ktoré je určené najmä študentom 6. ročníka lekárskych fakúlt.
    Účasť je potrebné vopred potvrdiť elektronicky na katarina.plhakova@health.gov.sk do 9. januára.

   DOPLNENÁ INFORMÁCIA: Podľa telefonickej informácie od prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, ktorá je vedúcou odboru zdravotníckeho vzdelávania na MZ SR, plánujú „Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium“ určený najmä študentom 6. ročníka lekárskych fakúlt uskutočniť aj na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach niekedy v mesiaci apríl.

 

Posledná aktualizácia: 08.01.2019