UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnilo sa informačné stretnutie k Rezidentskému štúdiu

    Vo štvrtok 7. februára 2019 sa uskutočnilo na Lekárskej fakulte UPJŠ informačné stretnutie pre záujemcov o Rezidentské štúdium, na ktorom mohli študenti 5. a 6. ročníka získať dôležité informácie k tomuto štúdiu. Podujatie inicioval prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a záujemcov o Rezidentské štúdium na ňom podrobne informovali:

● prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. - riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR
● Mgr. Katarína Plháková - referentka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR
● MUDr. Diana Ganajová - krajská odborníčka pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo pre Košický kraj
● MUDr. Melánia Ryníková - krajská odborníčka pre ŠO všeobecné lekárstvo pre Prešovský kraj
● MUDr. Elena Prokopová - hlavná pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MZ SR
● MUDr. Eva Knežová - krajská odborníčka pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast pre Košický kraj
● doc. Ing. Július Kováč, PhD., MBA - oddelenie podpory projektov UPJŠ
● prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. - garant pre všeobecné lekárstvo UPJŠ LF
● doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. - garant pre detské lekárstvo UPJŠ LF

    Stretnutie trvalo asi dve hodiny a zúčastnila sa ho takmer stovka študentov. Ako po jeho skončení konštatovala Mgr. Katarína Plháková, študenti prekvapili nielen svojou hojnou účasťou a záujmom, ale aj konkrétne kladenými otázkami.
    Pre záujemcov o Rezidentské štúdium je tiež na mesiac apríl naplánovaný Informačný deň, ktorého sa budú môcť okrem študentov zúčastniť aj lekári z praxe bez špecializácie a tiež zástupcovia zamestnávateľov - ústavných zdravotníckych zariadení. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

 

Posledná aktualizácia: 08.02.2019