UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnila sa ďalšia Konferencia ŠVOČ

    V stredu 24. apríla 2019 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Študentská vedecká konferencia, na ktorej bolo prezentovaných 14 prác, z toho sedem v Teoretickej a predklinickej sekcii a sedem v Klinickej sekcii.
    Ocenených bolo celkovo sedem najlepších prác, pretože v Teoretickej a predklinickej sekcii boli udelené až dve tretie miesta. Víťazom srdečne gratulujeme!

      VÝSLEDKY

 


Posledná aktualizácia: 25.04.2019