UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnil sa IV. Klimov deň

    I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice zorganizovala v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny v piatok 26. apríla 2019 Regionálnu konferenciu anestéziológov košického a prešovského kraja a konferenciu IV. Klimov deň konaný pod záštitou primátora Košíc Ing. Jaroslava Polačeka.
    Konferencia KLIMOV DEŇ je pomenovaná podľa zakladateľa prvého posteľového oddelenia anestéziológie a resuscitácie v Československu v roku 1966 v Košiciach MUDr. Rudolfa Klimu (pamätná tabuľa k tejto udalosti je umiestnená vo vstupnom priestore budovy riaditeľstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici). Podujatie nadväzuje na tradičné desaťročia konané stretnutia východoslovenských anestéziológov a organizuje sa v jarnom termíne vždy v inom okrese košického alebo prešovského kraja. Participujú na ňom predovšetkým anestéziológovia a intenzivisti z východoslovenského regiónu, pričom účastníkmi sú lekári z celého Slovenska i  zo zahraničia. Hosťom sa na slávnostnom otvorení za Lekársku fakultu UPJŠ v zastúpení dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. prihovoril prodekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
    „Úvodný program bol venovaný blahoželaniam odbornej asistentke MUDr. Monike Grochovej, PhD. pri príležitosti jej životného jubilea a následne sa mohli účastníci oboznámiť s novými pohľadmi, skúsenosťami a postupmi vo všetkých oblastiach, ktoré patria do výučby predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína, vrátane algeziológie a urgentnej medicíny. Verejnej časti predchádzala porada prednostov a primárov kliník a oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny z košického a prešovského kraja, na ktorej sme riešili aktuálne organizačné, prevádzkové a edukačné otázky odboru,“ hovorí prednosta I. KAIM doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., podľa ktorého účastníci počas konferencie radi využili príležitosť vzájomných osobných stretnutí, keďže ich komunikácia sa v priebehu roka uskutočňuje prevažne iba elektronickou formou.
 


Posledná aktualizácia: 03.05.2019