UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

SLOVACRIN a MZ SR zorganizovali školenie koordinátorov klinického skúšania

    V dňoch 25. – 26. apríla 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave  uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach“, ktorého sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov prevažne z nemocníc v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ale aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov vedecko-výskumných inštitúcií a univerzít. Dvojdňové podujatie moderovala medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN zastrešenej Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach MUDr. Beata Čečetková, PhD. a zástupcovia SLOVACRIN na ňom tiež prednášali na tému farmakovigilancie a klinických štúdií.
    Kurz sa realizoval v súlade s príkazom ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej, v zmysle ktorého všetky nemocnice realizujúce biomedicínsky výskum a klinické skúšania vytvorili od januára 2019 odbor, oddelenie či referát biomedicínskeho výskumu a tieto nové odbornosti v rámci pôsobenia rezortu zdravotníctva vyžadovali zaškolenie.
    „Pre tento pilotný kurz sme prizvali odborníkov z rôznych oblastí klinických štúdií, vrátane národného regulátora – Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorí odovzdali svoje skúsenosti a postrehy svojim novým kolegom. Zo zahraničných hostí prijali účasť zástupcovia českej partnerskej organizácie CZECRIN a tiež predstavitelia českej platformy koordinátorov klinických hodnotení,“ konštatuje MUDr. Čečetková, PhD., podľa ktorej je jednou z priorít SLOVACRIN-u podporovať organizovanie klinických štúdií v klinických centrách, teda priamo v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.
    Národné centrum pre akademické klinické hodnotenie SLOVACRIN, ktorého činnosť koordinuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a jeho generálnym riaditeľom je dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., zabezpečuje kompletný servis pre klinické štúdie organizované lekármi-výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických štúdií a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN so sídlom v Paríži.

    
    Tlačová správa MZ SR

 


Posledná aktualizácia: 20.05.2019