UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medici ukončili roadshow "Spolu za krásny a zdravý úsmev"

      V pondelok 6. mája 2019 vyvrcholila najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorú zorganizovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Svoj stan si medici rozložili ráno na Hlavnej ulici pred Immaculatou, no vzhľadom na nepriazeň počasia, s čím súvisel veľmi malý záujem verejnosti o inštruktáže, oslovili ešte v priebehu dopoludnia manažment košických nákupných centier s prosbou o poskytnutie náhradného priestoru. Keďže im promptne vyšlo v ústrety vedenie OC Optima, podujatie sa napoludnie presunulo do jej priestorov a študentom sa podarilo uskutočniť aj vďaka tomu v Košiciach aspoň 371 inštruktáží, aj keď pôvodne počítali s tým, že ich bude podstatne viac. Celkovo zaškolili v správnej technike ústnej hygieny počas dvoch týždňov v 21 slovenských mestách 6736 osôb.
      Aj keď čistenie zubov považujú ľudia za banálnu záležitosť, skúsenosti študentov ukazujú, že mnohí ľudia – a to bez ohľadu na vek – buď nepoznajú správnu techniku, alebo sa hygiene svojej ústnej dutiny nevenujú dostatočne, čo bohužiaľ neostáva bez následkov. Preto medici učili ľudí základy ústne hygieny, vrátane voľby správnej zubnej kefky a jej použitia tým najvhodnejším spôsobom. Pozornosť upriamovali aj na význam kefky na čistenie medzizubných priestorov a jednozväzkovej zubnej kefky. Aj keď ambíciou medikov bolo zaškoliť počas tejto roadshow až osemtisíc ľudí, čo sa nepodarilo aj kvôli zlému počasiu v niektorých mestách, podujatie hodnotia ako úspešné a obohacujúce.
      „Zatiaľ čo niektorí ľudia potrebovali svoje návyky iba trochu doladiť, ústna dutina iných svedčila o skutočne závažných nedostatkoch,“ hovorí projektový manažér roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev, študent 4. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Pavol Čurilla.
      Slovenský spolok študentov zubného lekárstva zorganizoval toto podujatie už po siedmykrát. Na zaujímavom projekte participovali študenti zubného lekárstva všetkých slovenských lekárskych fakúlt, no najväčšou mierou práve študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Lekárska fakulta UPJŠ akciu podporila sponzorským zabezpečením stanu, v ktorom sa inštruktáže v mestách realizovali.
      "Veľmi ma teší, že študenti našej fakulty organizujú viaceré osvetové akcie, z ktorých má táto roadshow vzhľadom na jej rozsah zrejme najširší dosah na laickú verejnosť,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.


    Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 09.05.2019