UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Infraštruktúra SLOVACRIN bola predstavená na Medzinárodnom dni klinických hodnotení v Prahe

    V priestoroch Senátu Českej republiky sa konal v utorok 14. mája 2019 Medzinárodný deň klinických hodnotení 2019, kde sa prezentovala aj infraštruktúra SLOVACRIN pôsobiaca pod Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach.
    „V rámci tejto prestížnej akcie sa zástupcovia českého ministerstva zdravotníctva a školstva zhodli na významných prínosoch klinických štúdií pre dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov. Zároveň vyzdvihli prínos veľkých medzinárodných infraštruktúr ako je European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN), ktorá spája vedeckých partnerov a siete pre klinický výskum v Európe,“ hovorí medicínska riaditeľka spoločnosti MUDr. Beata Čečetková, PhD., podľa ktorej tiež účastníci podujatia zdôraznili potrebu posilňovania ďalšej konkurencieschopnosti a systematického financovania takýchto aktivít.
    Vo štvrtok 30. mája 2019 sa uskutoční podobné podujatie v Bratislave, na ktorom budú zhodnotené prínosy akademických klinických štúdií v jednotlivých krajinách V4 - Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku. Prvý slovenský medzinárodný deň klinických štúdií International Clinical Trias Day, ICTD 2019 zorganizuje SLOVACRIN spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR. Registrácia

 

          Čo je SLOVACRIN
   
    Vznikom tejto národnej vedeckej infraštruktúry sa vytvorila možnosť pre intenzívnejšie sa zapojenie našich inštitúcií do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov. SLOVACRIN ponúka možnosti realizovania akademických klinických skúšaní pre celé Slovensko od nemocníc cez výskumné ustanovizne po univerzity a fakulty. Koordinátorom jeho aktivít je Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a generálnym riaditeľom je dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
   
    Už počas prvého roku svojej činnosti podporuje SLOVACRIN niekoľko akademických štúdií, zvlášť v oblasti onkológie. V rámci rozvojových programov sa Slovenská republika prostredníctvom tejto infrašturtúry zapojila okrem iného do projektu EOSC Life, ktorý mapuje možnosť zdieľania informácií v klinických štúdiách a do projektu štandardizácie farmakovigilančných postupov pre dohľad nad bezpečnosťou liečiv v klinických štúdiách. SLOVACRIN sa tiež podieľa na organizácii vzdelávania koordinátorov klinických hodnotení v zdravotníckych zariadeniach a školení lekárov – výskumníkov a zdravotníckeho personálu v oblasti správnej klinickej praxe a farmakovigilance. Aktuálne pripravuje Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr pre akademické klinické hodnotenia.

 

Posledná aktualizácia: 20.05.2019