UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pozvánka na Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium

Vo štvrtok 6. júna 2019 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutoční Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium určený pre študentov 5. a 6. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, lekárov z praxe bez špecializácie a pre rezidentov, ktorí sú zaradení v špecializačnom štúdiu v rámci rezidentského štúdia. Informačnú prednášku so začiatkom o 13. hodine budú viesť zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR v posluchárni P3 (budova UPJŠ LF na Triede SNP 1 , IV. sekcia).
 

Posledná aktualizácia: 31.05.2019