UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnili sa slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

    V dňoch 27. a 28. a júna 2019 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF promočné akty absolventov študijných programov fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, General Medicine a Dental Medicine. Ako vo svojom slávnostnom príhovore k promujúcim poznamenal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., roky štúdia ubehli veľmi rýchlo a aj keď boli veľakrát nesmierne náročné, obdobie vysokoškolského štúdia patrí k tým najkrajším v živote. „Žite a pracujte tak, aby sme sa vo Vás nesklamali. Vivat Lekárska fakulta a jej mladí absolventi!“ zdôraznila jeho Magnificencia.

    „Čaká Vás dlhý a nikdy nekončiaci boj so zlom a chorobami, ktoré by ste mali odoberať chorým, ako to robil John Coffey v kultovom filme Zelená míľa. Isto chápete, že budete zo svojej práce, rovnako ako on, veľmi často vyčerpaní a unavení. Uisťujem Vás, že aj napriek tomu, budete v sebe nepretržite objavovať nový a nový, skrytý elán pre pokračovanie tohto nekonečného príbehu štúdia skutočnej medicíny, ktoré sa pre Vás vlastne začne až teraz,“ povedal v úvode svojho príhovoru k čerstvým absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ spektabilis, dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého nastáva v tomto období čas na zmenu pregraduálneho a postgraduálneho štúdia, pretože už blízka budúcnosť medicíny je aj v takzvanom strojovom učení a využívaní umelej inteligencie.
    „Kolektív múdrych lekárov, informatikov a technikov vytvorí databázy pacientov z celého sveta, čo následne pomôže lekárom vybrať správnu liečbu pre hociktorého pacienta. Ľudský mozog nemá kapacitu na vyhodnotenie biliónov súvislostí, dokáže však na podklade logiky potvrdiť to, čo mu ponúknu technické vymoženosti dnešnej medicíny... Sme pyšní, že je to práve Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Lekárska fakulta, ktorá iniciovala tvorbu takýchto databáz nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku. Vytvoríme možnosti pre vzájomnú výmenu skúseností  s lekármi z celej Európy v rámci projektov ECRIN-SLOVACRIN,“ podotkol dekan, podľa ktorého nezvrátiteľný svetový trend v predklinickej, ako aj v klinickej výučbe predstavujú moderné simulátory. „Aj pri výučbe medicíny by sme v prvom rade mali chrániť pacienta. Takzvaná virtuálna medicína sa dokonca uchádza o postavenie kdesi na hranici umelej inteligencie a reálneho pacienta. Táto krajina toto svojim budúcim lekárom tak trochu dlhuje,“ podčiarkol prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a dodal, že Lekárska fakulta UPJŠ dlhodobo investuje mimorozpočtové prostriedky získané za štúdium zahraničných študentov práve do modernizácie výučby.
    V závere svojho prejavu dekan poprial čerstvým absolventom, aby našli vo svojej práci veľa radostných chvíľ a vnášali do nej skutočnú lásku k medicíne a aby v nich navždy zotrvala túžba po nových vedomostiach. „Nech sa Vám dostane veľa vďaky a uznania od Vašich pacientov, či blízkych alebo nadriadených. Naučte sa však ovládať aj radosť zo svojho úspechu. Nepodľahnite nikdy dojmu, že nemôžete prehrať. Práve naopak, nech Váš najnespokojnejší pacient je pre Vás vždy zdrojom poučenia.  Potom si aj my, Vaši učitelia, budeme môcť s uspokojením vychutnať  pocit zmysluplného povolania a spolu s Vami byť hrdí na našu Alma mater, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach,“ zdôraznil.


Posledná aktualizácia: 02.07.2019