UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav experimentálnej medicíny spoluorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu IPC 2019 v Prahe

    V dňoch 17. - 20. júna 2019 sa konala v Prahe medzinárodná vedecká konferencia INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROBIOTICS, PREBIOTICS, GUT MICROBIOTA AND HEALTH – IPC 2019, ktorú spoluorganizoval Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
    Konferencie sa zúčastnilo asi 400 účastníkov z 83 krajín sveta. V rámci bohatého vedeckého programu prednášali najcitovanejší odborníci v oblasti probiotického výskumu ako Sin-Hyenog Im (Kórejská republika), Sarah Lebeer (Belgicko), Robert Jan Brummer (Švédsko), Gwénaël Jan (Francúzko) či Wilhelm Holzapfel (Južná Kórea).
    Na IPC 2019 vystúpil so svojou prednáškou aj prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ MVDr. Alojz Bomba, DrSc. a s príspevkami v posterovej sekcii sa prezentovali výskumní pracovníci RNDr. Jana Štofilová, PhD., RNDr. Monika Kvaková a MVDr. Ladislav Strojný, PhD.
    „Uskutočnenú konferenciu hodnotím ako mimoriadne vydarené medzinárodné podujatie, na ktorom špičkoví experti z celého sveta prezentovali najnovšie poznatky z oblasti probiotického výskumu a modulácie črevného mikrobiómu. Na podujatí odzneli viaceré mimoriadne zaujímavé prednášky zamerané na vývoj nových probiotík, objasnenie mechanizmu účinku  probiotických mikroorganizmov a využitie probiotík v klinickej praxi. Som mimoriadne rád, že na tak významnom vedeckom podujatí veľmi úspešne reprezentovali Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, výskumní pracovníci Ústavu experimentálnej medicíny, ktorí prezentovali výsledky svojej výskumnej činnosti. Taktiež ma veľmi teší, že prezentácia výskumného projektu ústavu, ktorý je zameraný na cielenú moduláciu a transplantáciu črevnej mikrobioty v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb využitím prístupov personalizovanej medicíny s perspektívou dosiahnutia poznatkov, ktoré by sa v budúcnosti mohli uplatniť aj v klinickej praxi, umožnila dohodnúť spoluprácu s tímom prof. Holzapfela, ktorý pôsobí na Handong Global University v Južnej Kórei,“ hovorí MVDr. Alojz Bomba, DrSc.


   Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 02.07.2019