UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študenti ošetrovateľstva môžu opätovne požiadať o stabilizačnú pôžičku

    Študenti bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia môžu od 9.8.2019 predkladať žiadosti o stabilizačnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek na akademický rok 2019/2020. Najbližšie termíny na predloženie žiadosti o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 sú 15. september 2019 a 31. október 2019.
    Stabilizačné pôžičky sa poskytujú bez ručiteľa a v prípade splnenia stanovených podmienok študent nemusí pôžičku vrátiť. Výška stabilizačnej pôžičky na jeden akademický rok je 2000 eur. Detailné informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu www.stabilizacnepozicky.sk (Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 s možnosťou stiahnutia tlačiva žiadosti o stabilizačnú pôžičku).

Posledná aktualizácia: 15.08.2019