UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Naša študentka sa stala v EDSA viceprezidentkou pre PR

    Na valnom zhromaždení Európskej asociácie študentov zubného lekárstva, ktoré sa konalo v dňoch 19.-23. augusta v Berlíne, bola študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Ivana Ligusová zvolená za členku prezídia EDSA, pričom bude pôsobiť do augusta 2020 ako viceprezidentka pre PR.
    Študentka 5. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo je už niekoľko rokov aktívna v Slovenskom spolku študentov zubného lekárstva, ktorý je členom EDSA. Vlani pôsobila ako národná koordinátorka SSŠZL pre vzdelávanie a vydávala odborný študentský magazín The Dental Times. Tieto skúsenosti zúročí vo svojej novej funkcii pre European Dental Students´ Assiciation, ktorá združuje študentské spolky z 33 krajín Európy a zastupuje 70-tisíc študentov zubného lekárstva.
    „Ako viceprezidentka EDSA pre PR budem editovať webstránku EDSA www.edsaweb.org , vydávať európsky newsletter s novými vedeckými štúdiami v oblasti zubného lekárstva a zároveň budem šéfredaktorkou EDSA magazínu, ktorý vychádza dvakrát ročne,“  hovorí Ivana Ligusová. Študentka verí, že jej táto nová úloha prinesie nielen nové skúsenosti zúročiteľné pri písaní odborných prác, ale tiež užitočné kontakty pre Slovenský spolok študentov zubného lekárstva pre jeho ďalšie aktivity.

 


Posledná aktualizácia: 17.09.2019