UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2020/2021

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility:
Študentská mobilita: Erasmus+ štúdium
Študentská mobilita: Erasmus+ stáž (absolvovanie stáže od 01.6.2020)

Posledná aktualizácia: 28.11.2019