UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Medici pripravili osvetový Týždeň WAW:

      Informácie o víruse HIV a ochorení AIDS poskytovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v pondelok 2. decembra 2019 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS svojim kolegom na všetkých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a tiež na Technickej univerzite Košice a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie. V utorok 3. decembra pokračujú osvetové aktivity medikov v rámci World AIDS Week večerným sviečkovým pochodom organizovaným v spolupráci s územným spolkom Slovenského červeného kríža Košice-mesto na Hlavnej ulici. Pochod, ktorého hlavnou ideou je búranie predsudkov a vyjadrenie solidarity s HIV pozitívnymi ľuďmi a spomienka na tých, ktorí ochoreniu AIDS podľahli, začne o 18.30 h. pred budovou bývalého Tesca. V stredu 4. decembra sa uskutoční ešte PUBQUIZ v pizzerii BambaLina.


Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 03.12.2019