UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnil sa vianočný večierok zamestnancov LF

    Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa uskutočnilo v Dome umenia predvianočné stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pozvanie dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. a predsedníčky závodnej organizácie OZ PŠaV pri UPJŠ LF RNDr. Heleny Mičkovej, PhD. prijalo niekoľko stoviek pracovníkov, ktorých čakal príjemný kultúrny program, výborné jedlo a neformálna zábava.
    Slávnostný program otvorila svojím vystúpením tanečná skupina AMULET choreografiou „Žena ako múza“, po ktorom nasledovalo privítanie a slávnostný príhovor dekana UPJŠ LF prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.
    Vianočnú atmosféru umocnil spevácky zbor CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, ktorého členovia pod vedením zbormajsterky Mgr. Jany Havrilovej zaspievali tri koledy - ľudovú skladbu „Ježiš še narodzil", americkú ľudovku "Už z hor" a krásnu "Tichú noc".
    Po tradičnom ocenení pracovníkov lekárskej fakulty a excelentných študentov prišiel na rad slávnostný prípitok pána dekana a bodku za slávnostnou časťou urobili tanečníčky z Amuletu. Slávnostný večer pokračoval rautom, neformálnymi debatami a zábavou na tanečnom parkete...


    Zoznam ocenených
 


Posledná aktualizácia: 17.12.2019