UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnil sa Deň otvorených dverí

    Deň otvorených dverí opäť prilákal na Lekársku fakultu UPJŠ stovky záujemcov. Asi päťsto stredoškolákov si prišlo vo štvrtok 30. januára 2020 pozrieť prezentáciu štúdia na UPJŠ LF v doktorských študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo a zdravotníckych odboroch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo.

    Pre záujemcov o zdravotnícke odbory boli pripravené prezentácie študijných programov Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo v Seminárnej miestnosti a program Ošetrovateľstvo bol prezentovaný priamo na Ústave ošetrovateľstva, kde návštevníci videli aj prácu so špeciálnymi figurínami a simulátory uľahčujúce výučbu ošetrovateľských techník.
    Náplň výučby doktorských študijných programov priblížili stredoškolákom aktivity v štyroch posluchárňach, kde mohli
      - vidieť demonštráciu výučby predklinických predmetov pracovníkmi Ústavu anatómie pomocou rôznych modelov, ľudských kostí, vypreparovaných a usušených orgánov a zaujímavých videí
      - vypočuť si prednášku skúseného internistu z I. internej kliniky o význame internej medicíny približujúce náplň internej medicíny
      - zúčastniť sa prednášky o chirurgických odboroch a vidieť videá z rôznych operačných zákrokov, či vyskúšať rôzne chirurgické nástroje a pomôcky na šitie ako ihly, nožnice, peany a mechanické šijacie aparáty – staplery, pričom na ich otázky odpovedali pracovníci I. chirurgickej kliniky a kliniky kardiochirurgie
      - pozrieť si zubárske inštrumentárium, modely zubov a ľudského chrupu a tiež si za asistencie pracovníkov dvoch zubných kliník UPJŠ LF vyskúšať trhanie zubov na zubárskych fantómoch a prácu s vŕtacím trenažérom

      Najväčší zvedavci mohli navštíviť aj tri vybrané pracoviská - Laboratórium výskumných biomodelov (zverinec), kde sa dozvedeli o prínose hlodavcov pre biomedicínsky výskum a zoznámiť sa bližšie s týmito zvieratkami, čo patrí už tradične medzi zaujímavé spestrenie Dňa otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ, ďalej Ústav experimentálnej medicíny skúmajúci úlohu črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb človeka a využitie cielenej modulácie črevnej mikrobioty v prevencii a terapii a tiež Hands on Science Centre v Univerzitnom vedeckom parku Medipark, ktorého činnosť im priblížil jeho riaditeľ  prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
      „Som veľmi rád, že pestrý program Dňa otvorených dverí prilákal na našu fakultu stovky záujemcov o štúdium v zdravotníckych odboroch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo, no predovšetkým v doktorských študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo. Verím, že sme stredoškolákom poskytli množstvo informácií a dojmov, ktoré im pomôžu v rozhodovaní, akým smerom sa uberať v ďalšom štúdiu. Všetkým, ktorí sa rozhodnú podať si prihlášky na našu fakultu, samozrejme držím palce,“ hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.


Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 31.01.2020