UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2020/2021

Druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility:
Študentská mobilita: Erasmus+ štúdium
Študentská mobilita: Erasmus+ stáž (absolvovanie stáže od 08.7.2020-30.5.2021)

Posledná aktualizácia: 22.06.2020