UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Oznam o dištančnej výučbe

Vážení zamestnanci a študenti,

na základe súčasnej epidemiologickej situácie nariaďujem konanie štátnych skúšok a skúšok z predmetov zimného semestra AR 2020/2021 výlučne dištančnou formou.

V súvislosti s platnými nariadeniami vlády ruším prezenčnú formu výučby študentov 6. VL, 6. ZL, 6. GM a 6. DM až do odvolania. Výučba bude prebiehať dištančnou formou.

Všetkým želám pevné zdravie.

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.,
dekan fakulty

Posledná aktualizácia: 04.01.2021