UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Nový akademický rok 2021/2022

Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Detaily k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach sú  zverejnené v Príkaze rektora č. 9/ 2021.

Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach
(príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021)


Kedy začíname:

Lekárska fakulta          od 20.09.2021
Prírodovedecká fakulta od 20.09.2021
Filozofická fakulta od 20.09.2021
Ústav telesnej výchovy a športu od 20.09.2021
Právnická fakulta od 27.09.2021
Fakulta verejnej správy od 27.09.2021


Možnosť ubytovania od 02.09.2021 za prísneho dodržania zásad OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid).

Posledná aktualizácia: 07.09.2021