UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Verejné habilitačné prednášky

Dekan UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty oznamuje, že dňa 29. novembra 2022 sa v posluchárni č. 4 na 2. poschodí UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty, Trieda SNP č. 1 uskutočnia verejné habilitačné prednášky hybridnou formou:

8.00 hod. MUDr. Marianna VITKOVÁ, PhD., Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, názov: „Zmena paradigmy liečby sclerosis multiplex vo svetle nových patogenetických poznatkov“, habilitačná práca: „Sclerosis multiplex – závažnosť a funkčné zneschopnenie“, odbor habilitačného konania a inauguračného konania neurológia,

9.00 hod. MUDr. Rastislav BURDA, PhD., Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, názov: „Končatinový kompartment syndróm“, habilitačná práca: „Ochrana ischémiou poškodeného tkaniva produktmi postkondicionovania v chirurgických odboroch“, odbor habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia.

Obhajoby habilitačných prác budú pokračovať na hybridnom zasadnutí VR UPJŠ LF v Košiciach, poslucháreň č. 4, Trieda SNP č. 1, dňa 29.11.2022 od 10.30 hod.

Posledná aktualizácia: 21.11.2022