UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informačné stretnutie k ERASMUS+

Referát zahraničných vzťahov pripravil pre záujemcov o mobilitu (štúdium / stáž)  v rámci programu ERASMUS+ na AR 2023/2024 informačné stretnutie.

Informačné stretnutie sa bude konať 1. decembra 2022, vo štvrtok, na LF v miestnosti PA (1. posch.) o 14:00 h.

Fakultná koordinátorka vám poskytne informácie potrebné k mobilitám ERASMUS+ (od prihlášky po ukončenie).

Teším sa na Vás.

Posledná aktualizácia: 14.11.2022