UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana k Medzinárodnému dňu študentstva

Milí študenti,
zajtra si pripomíname Medzinárodný deň študentstva.

    28. októbra 1939 sa v Prahe konal protestný pochod proti nacistickej okupácii. Nacisti začali streľbu do bezbranného davu, dvaja ľudia zahynuli a niekoľkí boli zranení. Jednou z obetí bol aj študent Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity Jan Opletal, ktorý zomrel na následky zranení 11. novembra 1939. Jeho pohreb 15. novembra 1939 sa zmenil na masovú demonštráciu študentov proti nacizmu. Sedemnásteho novembra 1939 vtrhli nacistickí pohlavári do internátov v Prahe a Brne a pre výstrahu popravili 9 študentských funkcionárov a približne 1200 študentov odvliekli do koncentračného tábora. Vyučovanie na vysokých školách v Čechách bolo zakázané na niekoľko rokov. 

    Na 50. výročie uzatvorenia vysokých škôl sa v Prahe konala demonštrácia, na ktorej študenti žiadali  politickú slobodu, prepustenie politických väzňov, dodržiavanie ľudských práv a výmenu niektorých komunistických funkcionárov. Po oficiálnom ukončení demonštrácie proti pokojnému davu zakročila socialistická polícia, niekoľko stoviek ľudí bolo zranených. Uvedená demonštrácia bola začiatkom Zamatovej revolúcie, ktorá po vyše 41 rokoch komunistickej vlády priniesla na naše územie vytúženú slobodu. 

    Posledné desiatky rokov plynul život v civilizovanej Európe v relatívnom pokoji. Dvadsiateho štvrtého februára 2022 však ruský agresor bezdôvodne napadol Ukrajinu. Vojna, ktorá prebieha na Ukrajine, si vyžiadala niekoľko  tisíc obetí. Ruskí militanti útočia nielen na ukrajinských vojakov, ale aj na civilnú infraštruktúru a bežných ľudí.  Nálezy masových hrobov vo viacerých ukrajinských mestách, napríklad v Buči a Irpini, sú krutou realitou, ktorú sme si začiatkom tohto roka v Európe nevedeli predstaviť. Aj mnohí ukrajinskí študenti zahynuli buď pri obrane milovanej krajiny, alebo pri nezmyselných ruských útokoch na civilné ciele. 

    Veľmi si vážim prácu našich pedagógov a vedeckých pracovníkov, ktorí zabezpečujú výučbu študentov našej lekárskej fakulty. Vďaka patrí aj administratívnym a technickým pracovníkom,  bez ich práce by nebola činnosť našej fakulty možná. 

    Som hrdý na aktuálnu generáciu našich vysokoškolských študentov, ktorí dosahujú nielen dobré výsledky v štúdiu, ale v posledných rokoch preukázali, že sú aj veľmi kvalitnými ľuďmi. Vďaka humanite našich študentov sme kvalitne zvládli pandémiu COVID-19 nielen na našej fakulte a univerzite, ale na celom východnom Slovensku. Naši študenti pomáhajú aj pri starostlivosti o migrantov z Ukrajiny. Niektoré aktivity našich študentov nie sú navonok veľmi viditeľné, ale sú nesmierne  potrebné - práca v nemocniciach, starostlivosť o bezdomovcov, či ľudí v domovoch dôchodcov a mnohé iné. Tieto činnosti vykonávajú nezištne a bez očakávania osobného prospechu. 

    Najdôležitejšou  úlohou študentov lekárskych fakúlt je však príprava na najhumánnejšie poslanie:  poslanie lekára alebo zdravotníka, ktorí sa starajú o najcennejšiu individuálnu hodnotu človeka – zdravie. Je však ešte jedno slovo, ktoré v posledných mesiacoch rezonuje v našej spoločnosti. Najcennejšou spoločenskou hodnotou  je v každej civilizovanej spoločnosti mier. Našim študentom chcem pripomenúť, že mier nie je automatickou súčasťou nášho života. Niekedy si ho treba vybojovať, či dokonca za dosiahnutie mieru položiť život. A aj o tom je odkaz Jana Opletala.

Peter Jarčuška
dekan UPJŠ LF

Posledná aktualizácia: 16.11.2022