UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Dekan ocenil excelentných študentov pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

    Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností získalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva  a Dňa boja za slobodu a demokraciu v utorok 22. novembra 2022 dvadsaťštyri excelentných študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, medzi ktorými nechýbali ani vynikajúci medici študujúci v anglickom jazyku
    Odovzdávania ocenení sa zúčastnil dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a traja študijní prodekani - prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku  prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.,  prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. - 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. a prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4.-6. ročníku všeobecného lekárstva prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD. 
    Profesorka Macejová študentom v úvode ozrejmila stručnú históriu vzniku Medzinárodného dňa študentstva a pripomenula im nielen udalosti z roku 1939 v okupovanom Československu, kde boli po masových demonštráciách zatvorené vysoké školy a stovky študentov odvliekli nacisti do koncentračného tábora, ale aj odkaz Novembra 1989, kedy študenti zohrali takisto dôležitú úlohu smerujúcu k pádu totalitného režimu. 
    Následne sa ujal slova dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý po krátkom príhovore odovzdal študentom Pochvalné uznania dekana a po gratulácii si nimi neformálne pohovoril nielen  o novembrových udalostiach spred 33 rokov, ale zaujímal sa hlavne o rôzne problémy, s ktorými sa stretávajú pri teoretickej a praktickej výučbe a ich názor na možné riešenie týchto situácií. Ocenil, že študenti, ktorí sa spočiatku zdráhali otvorene hovoriť o pálčivých veciach týkajúcich sa výučby konkrétnych predmetov či pedagógov, no nakoniec niektoré problémy jasne pomenovali a prof. MUDr. Peter Jarčuška im prisľúbil nájsť rozumné riešenia. Študenti ocenili aj informácie týkajúce sa niektorých noviniek vo výučbe, napríklad rozširovanie možností Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny a plány na postavenie novej budovy simulátorového centra, či zintenzívnenie spolupráce našej fakulty s Karlovou univerzitou a prípravu vzniku pobočky Lekárskej fakulty UPJŠ v Prahe a črtajúce sa benefity, ktoré takáto internacionalizácia prinesie.

 

Pochvalné uznanie dekana získali títo študenti:

Zdravotnícke odbory:
Lýdia Kravcová, 2.r., ŠP fyzioterapia
Vanessa Lengyelová, 3.r, ŠP fyzioterapia
Ivana Matiová, 3.r., ŠP fyzioterapia
Barbora Novýsedláková, 2.r., ŠP verejné zdravotníctvo

Všeobecné lekárstvo:
Lívia Kereštanová, 5.r.
Jana Kešeláková, 5.r.
Jana Kudrovčová, 5.r.
Leonard Labanič, 4.r.
Tatiana Lacková, 4.r.
Miroslava Peľová, 4.r.
Lenka Póšová, 5.r.
Anja Rozprávková, 4.r. 
Samuel Tomášů, 4.r.

General Medicine:
Beáta Baranová, 4.r.
Vasundra Indrachith, 5.r.
Alexander Hinrich Krohn, 4.r.
Carolin Sophie Schumbert, 5r.

Zubné lekárstvo:
Klaudia Horváthová, 4.r.
Katarína Bérešová, 4.r.
Lea Cápová, 4.r.
Ján Čorej, 5.r.
Dominik Glaba, 4.r.
Silvia Vlčejová, 5.r.

Dental Medicine:
Karolina Julia Kołt, 4.r.

Oceneným študentom srdečne gratulujeme!
 


Posledná aktualizácia: 25.11.2022