UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

"Študenti medicíny bez hraníc 2012"

V tomto roku sa prihlásilo na letné študijné pobyty 12 študentov 4. ročníkov a 12 študentov 5. ročníkov všeobecného lekárstva. Vzhľadom k obmedzenému počtu vybraných študentov sme v tomto roku neakceptovali žiadnych študentov 4. ročníkov. Pri výbere sme prihliadali na prospech a jazykové znalosti a podľa pokynov rakúskeho partnera aj na poberanie sociálneho štipendia.

Zoznam vybraných študentov v rámci programu Lions Rakúsko „Študenti medicíny bez hraníc 2011“ nájdete tu.

 

Posledná aktualizácia: 28.05.2012