UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

• Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

Od 12.3.2012 je pre študentov sprístupnený systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu, v ktorom študenti hodnotia realizáciu a kvalitu jednotlivých prednášok a cvičení formou dotazníkov, a to za každý výučbový týždeň. Dotazník za príslušný výučbový týždeň (pre konkrétny predmet a vyučujúceho) je možné vypĺňať do ukončenia nasledujúceho výučbového týždňa, t.j. výučbu v 5. výučbovom týždni je možné hodnotiť do konca 6. výučbového týždňa. Už ukončené štyri týždne letného semestra je možné hodnotiť do skončenia 5. výučbového týždňa. Názory a pripomienky k výučbe je možné vedeniu UPJŠ LF zasielať aj formou čiernej skrinky. Hodnotenie prebieha elektronicky a oba nástroje sú dostupné v AIS.

Prístup k dotazníkom je cez ponuku Administratívny systém Dotazník - vyplnenie. Hodnotenie dotazníkov prebieha anonymne.

Prístup k čiernej skrinke je cez ponuku Administratívny systém Diskusia k téme Čierna skrinka UPJŠ LF. Študent posiela svoje pripomienky a názory anonymne alebo menovite (označí pri písaní správy).

Manuály k používaniu systému AIS sú dostupné tu.

Posledná aktualizácia: 12.03.2012