UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Bezdrôtová sieť na UPJŠ LF

English version

Študenti a zamestnanci môžu v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ využívať bezdrôtovú (wireless) sieť UPJŠ - "Eduroam", ktorá je zároveň oficiálnou službou poskytovanou pre študentov a zamestnancov UPJŠ. Sieť Eduroam na UPJŠ je súčasťou projektu Eduroam a umožňuje prístup na sieť pre používateľov inštitúcií zapojených do projektu. Užívatelia siete eduroam musia dodržiavať roamingovú politiku, ktorú stanovuje koordinátor siete Eduroam, združenie SANET.

Kde sa môžete pripojiť:

 • Trieda SNP 1 – Aula
 • Trieda SNP 1 – Šatne študentov
 • Trieda SNP 1 – Knižnica LF
 • Trieda SNP 1 – Vestibul LF
 • Trieda SNP 1 – Seminárna miestnosť
 • Trieda SNP 1 – Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
 • Trieda SNP 1 – Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny
 • Trieda SNP 1 – Posluchárne 1-4
 • Trieda SNP 1 – Posluchárne A a B
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň C
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň D
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň E
 • Trieda SNP 1 – Posluchárne F a H
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň G
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň I a Dekanát LF
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň J a M
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň L a U
 • Trieda SNP 1 – Poslucháreň T
 • Trieda SNP 1 – Ústav epidemiológie
 • Trieda SNP 1 – Ústav experimentálnej medicíny
 • Trieda SNP 1 – Ústav farmakológie
 • Trieda SNP 1 – Ústav lekárskej a klinickej biofyziky
 • Trieda SNP 1 – Ústav lekárskej a klinickej biochémie
 • Trieda SNP 1 – Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie
 • Trieda SNP 1 – Ústav lekárskej biológie
 • Trieda SNP 1 – Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny
 • Trieda SNP 1 – Ústav súdneho lekárstva
 • Trieda SNP 1 – Združená tkanivová banka
 • Trieda SNP 1 – Laboratórium výskumných biomodelov
 • Trieda SNP 1 – I. interná klinika
 • Trieda SNP 1 – I. chirurgická klinika
 • Trieda SNP 1 – I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Trieda SNP 1 – I. stomatologická klinika
 • Trieda SNP 1 – II. interná klinika
 • Trieda SNP 1 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Trieda SNP 1 – Neurochirurgická klinika
 • Trieda SNP 1 – Neurologická klinika
 • Rastislavova 43 – Ústav patológie
 • Rastislavova 43 – II. psychiatrická klinika
 • Rastislavova 43 – IV. interná klinika
 • Rastislavova 43 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Rastislavova 43 – Klinika infektológie a cestovnej medicíny
 • Rastislavova 43 – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
 • Rastislavova 43 – Klinika úrazovej chirurgie
 • Bačíkova 7 – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Akadémie Košice, n. o.
 • Šrobárova 2 – Ústav verejného zdravotníctva a hygieny

Návody na pripojenie nájdete na:  https://www.upjs.sk/navody/wifi/

 • Sieť používa WPA-EAP (PEAP-MSCHAPv2) s TKIP šifrovaním a štandard 802.1x pre prihlásenie a je šírená pod SSID eduroam.
 • Hosťujúci používatelia musia mať zriadený eduroam účet vo svojich materských inštitúciach.
 • Študenti a zamestnanci UPJŠ si môžu zriadiť eduroam účet na stránke: https://www.upjs.sk/wifi/heslo/

Zásady používania siete:

 • Pre používanie bezdrôtovej siete UPJŠ platia všeobecné zásady platné pre dátovú sieť UPJŠ, a tiež Všeobecné pravidlá používania siete SANET. ( http://www.sanet.sk/aup.shtm )
 • V súlade s požiadavkami združenia akademických wireless sietí "eduroam" sú podporované len štandardné sieťové služby resp. protokoly. Ostatná sieťová komunikácia nie je podporovaná.
Posledná aktualizácia: 29.09.2022