UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zamestnanci LF sa stretli na vianočnom večierku v Dome umenia

      Príjemná atmosféra vládla na stretnutí zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ v Dome umenia vo štvrtok 13. decembra. Slávnostný večer otvoril svojim príhovorom dekan Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ktorý pracovníkom fakulty poďakoval za ich celoročnú prácu a tohoročným jubilantom odovzdal získané ocenenia. Ceny si prevzali aj študenti Lekárskej fakulty UPJŠ a to za vynikajúce študijné výsledky alebo reprezentáciu fakulty v študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti. Po oficiálnej časti prišlo na rad pohostenie a k jedlu i do tanca hral prítomným folklórny súbor Stará Borievka.


Ocenení zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ:

BRONZOVÁ MEDAILA:

prof. MUDr. Viliam DONIČ, CSc.
prof. MUDr. Jagienka JAUTOVÁ, PhD.
prof. Ing. Mária MAREKOVÁ, CSc.
prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD.
doc. MUDr. Gabriel VALOČIK, PhD.

PAMÄTNÝ LIST:

prof. MUDr. Andrej BÖŐR, CSc.
MUDr. Mária EÖTVÖSOVÁ, PhD.
MUDr. Božena FIALOVÁ
MUDr. Koloman FRANKOVIČ, CSc
Ing. Ľubomír HOROVČÁK
MVDr. Pavel KOČAN, PhD.
MUDr. Peter KRCHO, PhD.
Mária LAPORČÁKOVÁ
Valéria LUKÁČOVÁ
Doc. RNDr. Anna ONDRUŠŠEKOVÁ, PhD.
MUDr. Jozef VOLTÉR

ĎAKOVNÝ LIST:

Ing. Renáta DROTÁROVÁ
Ľuboslava HÁBEROVÁ
MUDr. Jarmila KLEMOVÁ, PhD.
Doc. Ing. JÚLIUS KOVÁČ, PhD., MBA
Viera KOZMOVÁ
Martin KURPAS
MUDr. Peter PAŽINKA, PhD.
Mária PETARČÍKOVÁ
Ing. Slavomír STAŠKO
PhDr. Jana SUŠINKOVÁ, PhD.
Ing. Marián ŠVÍDA
 

Ocenení študenti Lekárskej fakulty UPJŠ:

POCHVALNÉ UZNANIE:

Zuzana ČEKAŇÁKOVÁ
Ivana HUDÁKOVÁ
Martin LAPÁR
Timea PEKÁROVÁ
Renáta POLUCHOVÁ
Lenka SYČOVÁ-KRIVÁŇOVÁ
Ivana ŠINAĽOVÁ
Štefan TÓTH
Štefan VOLOVÁR


Posledná aktualizácia: 18.12.2012