UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Možnosti liečby psychických porúch

Prednáška I. psychiatrickej kliniky: Aké sú súčasné možnosti liečby psychických porúch?

Pozývame Vás na prednášku I. psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach určenú pre študentov lekárskej fakulty a širokú verejnosť venovanú téme psychických porúch, ktorá sa uskutoční  v stredu 17. apríla 2013 o 16.00 hodine vo Verejnej knižnici J. Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach v rámci cyklu prednášok Psychiatria všetkého dňa v spolupráci s občianskym združením ROZ ODOS Košice.

Prednáška MUDr. Dagmar Breznoščákovej nazvaná "Aké sú súčasné možnosti liečby psychických porúch?"  voľne nadväzuje na úvodnú prezentáciu týkajúcu sa liečby v psychiatrii. Jej cieľom je informovať verejnosť o reálnych možnostiach nielen psychofarmakologickej liečby psychických porúch, o preferovaných skôr eklektických trendoch v rámci liečby i o tom, že dnešné možnosti liečby sú relatívne bohaté, pretože za posledné tri desaťročia nastal vo farmakológii snáď najväčší boom práve v oblasti psychofarmakológie.

„S bezmocnosťou v liečbe sa dnes stretávame skutočne skôr výnimočne, preto sa prednáškou pokúsime destigmatizovať rôzne mýty či postoje. Bude aj o tom, ako môže súčasný či potenciálny ‚spotrebiteľ‘ či jeho blízky tieto možnosti ‚ponúk‘ využívať, aké sú výhody či riziká, prečo áno či nie, čo môže aktívne urobiť ten, kto má problém, alebo jeho blízki, a tiež ako eliminovať riziko relapsu či zhoršenia psychického stavu,“ hovorí MUDr. Dagmar Breznoščáková, s ktorou budú môcť návštevníci diskutovať o tom, čo ich v tomto smere zaujíma.
 

Posledná aktualizácia: 16.04.2013