UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Na Noci výskumníkov sa podieľa aj Lekárska fakulta UPJŠ

Počas Noci výskumníkov 2013, ktorú organizuje Slovenska organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s partnermi v piatok 27. septembra 2013, sa návštevníci Obchodného centra Optima budú môcť dozvedieť aj niečo o chrápaní a poruchách spánku. V stánku Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nazvanom „Prečo je dôležite liečiť chrápanie“ sa im bude venovať prednosta ústavu, prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, viceprezident Slovenskej Spoločnosti pre spánkovú medicínu Slovenskej lekárskej spoločnosti a spoluautor publikácie Základy spánkovej medicíny prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. „Verejnosti objasníme, ako chrápanie ovplyvňuje ľudský spánok, ako sa dá liečiť a návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si aj priamo na sebe rôzne prístroje a pomôcky používané na liečbu chrápania,“ hovorí prof. Donič, ktorý je priekopníkom v oblasti spánkovej medicíny a výskumu spánku venuje už 20  rokov. Jeho pričinením vzniklo v roku 1993 Spánkové laboratórium Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach ako prvé svojho druhu na Slovensku a ročne v ňom diagnostikujú a liečia stovky pacientov.

 

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 26.09.2013