UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Akademický senát UPJŠ LF v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ LF a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF v platnom znení a na základe uznesenia č. 149 z 11. apríla 2022 vyhlasuje voľby do Akademického senátu UPJŠ LF na funkčné obdobie 2023 - 2027...

Príhovor dekana Petra Jarčušku

Príhovor dekana Petra Jarčušku

Ctené zamestnankyne a zamestnanci,
ctené študentky a študenti UPJŠ LF,
za chvíľu sa rozlúčime so starým rokom a vhupneme do nového roku 2023...

Vianočný pozdrav dekana

Vianočný pozdrav dekana

Milí zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UPJŠ,
želám Vám prežitie vianočných svietkov v zdraví, v pohode, v láske a v pokoji.

Peter Jarčuška

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Pozvánka na DOD 2023

Pozvánka na DOD 2023

Pozývame študentov gymnázií a stredných škôl na Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ. Tešíme sa na stretnutie s Vami vo štvrtok 16. februára 2023...

Vedecko technický tím EDEVIR získal Cenu za vedu a techniku 2021

Vedecko technický tím EDEVIR získal Cenu za vedu a techniku 2021

V závere roka 2022 udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky na Slovensku CENU ZA VEDU A TECHNIKU vedeckému tímu EDEVIR, ktorého vedúcim riešiteľom je prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...

UPJŠ LF a UNLP spoločne prezentovali projekt roboticky asistovanej rehabilitácie

UPJŠ LF a UNLP spoločne prezentovali projekt roboticky asistovanej rehabilitácie

V pondelok 12. decembra 2022 sa uskutočnila na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice tlačová konferencia, ktorej témou bola prezentácia výsledkov výskumu efektívnosti využitia roboticky asistovanej rehabilitácie pri liečbe pacientov v univerzitnej nemocnici...

Profesorka Želmíra Macejová získala ocenenie AOPP „Môj lekár“ a Cenu verejnosti

Profesorka Želmíra Macejová získala ocenenie AOPP „Môj lekár“ a Cenu verejnosti

V piatok 25. novembra 2022 si na galavečere v Bratislave prezvali ocenenia dvadsiati slovenskí zdravotníci svoju obetavú prácu a prínos pre pacientov. Ocenená bola aj naša kolegyňa prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, ktorá zároveň získala v hlasovaní verejnosti najviac hlasov a stala sa tak celkovou víťazkou ankety v kategórii MÔJ LEKÁR...

Zo života Lekárskej fakulty

Uskutočnil sa vianočný večierok zamestnancov UPJŠ LF

Uskutočnil sa vianočný večierok zamestnancov UPJŠ LF

V piatok 16. decembra 2022 sa v Dome umenia konalo stretnutie zamestnancov našej fakulty organizované dekanom UPJŠ LF prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD. a závodnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2022...

Ružový október: Medici radili, ako odhaliť hrčku v prsníku

Ružový október: Medici radili, ako odhaliť hrčku v prsníku

Naši študenti zorganizovali v piatok 7. októbra 2022 siedmy ročník podujatia zameraného na ženské zdravie Ružový október, v rámci ktorého počas štyroch hodín informovali ženy o rakovine prsníka a maternice a o hrozbách, ktoré predstavuje rakovina pre ich zdravie aj psychiku....

Virtuálna prehliadka