UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Novovymenovaný profesor

Novovymenovaný profesor

V pondelok 4. decembra 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci 30 nových profesorov vysokých škôl...

Medici si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu

Medici si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu

Svetový deň boja proti AIDS si študenti UPJŠ LF pripomenuli už v predstihu - v stredu 29. novembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na študentských internátoch informovali o tomto závažnom ochorení...

Príhovor dekana k Dňu študentstva

Príhovor dekana k Dňu študentstva

Milí študenti,

opäť sa Vám prihováram pri príležitosti 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj Medzinárodný deň študentstva. Dnes však nebudem hovoriť o študentoch bojovníkoch - rád by som hovoril o Vás, študentoch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach...

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

Uskutočnili sa slávnostné imatrikulácie prvákov

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach slávnostné imatrikulácie prvákov študujúcich na UPJŠ LF v slovenskom aj anglickom jazyku. Akt prijatia do akademickej obce má podčiarknuť zodpovednosť  študentov k príprave na budúce povolanie a je aj symbolickým začiatkom novej etapy v ich živote...

Uskutočnila sa telekonferencia Preventívna medicína V

Uskutočnila sa telekonferencia Preventívna medicína V

S mimoriadne priaznivou odozvou sa stretla odborná konferencia nazvaná Preventívna medicína V, ktorá sa konala formou telemostu medzi Košicami a Bratislavou a odznelo v rámci nej 13 zaujímavých prednášok venovaných rôznym oblastiam ľudského zdravia...

Medici vyhodnotili prvú študentskú evaluáciu na našej fakulte

Medici vyhodnotili prvú študentskú evaluáciu na našej fakulte

Koncom marca 2017 sa uskutočnila na UPJŠ LF historicky prvá študentská evaluácia výučbového procesu, ktorú študenti vyhodnocovali počas letných prázdnin a jej výsledky zverejnili na začiatku nového akademického roka. Záverom sú ich návrhy na zlepšenie výučbového procesu, ktoré už boli predložené vedeniu UPJŠ LF a akademickému senátu fakulty...

Svetový deň cievnych mozgových príhod

Svetový deň cievnych mozgových príhod

Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP sa dlhodobo venuje problematike cievnych mozgových príhod. Podľa prednostky prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc., FESO napriek dostupnej liečbe pre neskorý príchod do nemocnice môžu lekári v akútnom štádiu liečiť len približne 15-percent pacientov...

Spoločné vyhlásenie vedení UPJŠ a UPJŠ LF

Spoločné vyhlásenie vedení UPJŠ a UPJŠ LF

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo spoločné zasadanie vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorého výsledkom bolo spoločné vyhlásenie...

Slovensko diskutuje o EÚ

Slovensko diskutuje o EÚ

Podujatie sa uskutoční v pondelok 6. novembra 2017 od 9:15 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, Košice.

Medikom prednášal významný parazitológ Michal Giboda

Medikom prednášal významný parazitológ Michal Giboda

V dňoch 11. a 12. októbra 2017 mali pedagógovia a študenti možnosť vypočuť si na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prednášky významného klinického parazitológa a publicistu RNDr. Michala Gibodu, CSc., Assoc. Prof., ktorý prednášal na tému „Paraziti a globálne zdravie“.

Slávnostný krst knihy KOŠICE Z NEBA

Slávnostný krst knihy KOŠICE Z NEBA

Rektor UPJŠ prof. RNDr. P. Sovák, CSc. slávnostne uviedol knihu KOŠICE Z NEBA do života dňa 18.10.2017 v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach...

Naši študenti účastníkmi  Európskej študentskej konferencie v Berlíne

Naši študenti účastníkmi Európskej študentskej konferencie v Berlíne

V dňoch 27.-30. septembra študenti UPJŠ LF Lukáš Vaško a Michal Virág úspešne prezentovali na Európskej študentskej konferencii v Berlíne prácu kolektívu medikov na tému „Protektívny účinok vybraných antioxidantov na priečne pruhované svalstvo dolných končatín po navodení akútnej končatinovej ischémie v experimente“...

V budove Lekárskej fakulty UPJŠ horelo

V budove Lekárskej fakulty UPJŠ horelo

Podvečer vo štvrtok 28. septembra 2017 došlo v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach k požiaru jednej z miestností na dekanáte. Horelo v prázdnej a uzatvorenej kancelárii, ktorá bola nedávno odovzdaná stavebnej firme kvôli realizácii zateplenia západnej strany III. sekcie budovy teoretických ústavov...