UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História

Špecializované výučbové zariadenie všeobecného lekárstva MEDICOMP s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, bolo založené v roku 2016 a zabezpečuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu vo všeobecnom lekárstve.

Posledná aktualizácia: 16.05.2022