UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Technologický transfer

Univerzitný vedecký park Medipark  je úzko naviazaný aj na špecializované výskumné a vývojové pracovisko Technologický a inovačný park UPJŠ. S účinnosťou od 01. 09. 2017 sa vo vnútornej organizačnej štruktúre univerzity zriadilo špecializované výskumné a vývojové pracovisko s názvom Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach (TIP-UPJŠ). Univerzitné pracovisko TIP-UPJŠ poskytuje systém podpory technologického transferu v troch úrovniach: start-up inkubátor,  start-up akcelerátor a spin-off. Je centrom vedecko-technologického výskumu na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informatiky a informačných technológií a progresívnych materiálov.

Posledná aktualizácia: 24.01.2020