UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Riaditeľ:
doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3533
 
Referent pre ekonomiku a účtovníctvo:
Mgr. Frederika Blašková   VoIP: (+421 55) 234 3539
 
Výskumný pracovník:
Nagendra Kumar Yaluri, PhD.    
 
Referent pre technickú údržbu:
Ing. Mikuláš Hurta   VoIP: (+421 55) 234 3530
 
Referent pre správu budov:
Ing. Peter Kalakaj   VoIP: (+421 55) 234 3530
 
Referent prevádzky:
Ing. Toni Eftimov   VoIP: (+421 55) 234 3531
 
Manažér publicity a PR CKPV MediPark LF UPJŠ:
Mgr. Laura Bittó Urbanová    
     
Referent pre regulačnú podporu a zahraničnú spoluprácu     
MVDr. Simona Sonderlichová   VoIP: (+421 55) 234 3534


Vedúci výskumných aktivít:

  • Ústav farmakológie
    • prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. - prednosta
  • Ústav lekárskej a klinickej biochémie
    • prof. Ing. Mária Mareková, CSc. - prednostka
  • Združená tkanivová banka
    • MVDr. Ján Rosocha, CSc. - prednosta

 

Posledná aktualizácia: 03.09.2020