UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

Charakteristika pracoviska

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny predstavuje novú éru interaktívnej výučby lekárskych i nelekárskych odborov a prináša úplne nový pohľad na moderné riešenia vo výučbovom procese. Zároveň poskytuje pre študentov možnosti doplnenia teoretických vedomostí praktickým nácvikom na maximálne realistických simulátoroch.

CSVM disponuje nateraz 28 simulátormi, čím svojím vybavením predstavuje najväčšie simulátorové centrum na Slovensku. Študenti v ňom nájdu simulátory pre výučbu v teoretických a klinických predmetoch, ako napríklad:

  • Interaktívna výučbová pomôcka využívajúca reálnu anatómiu a klinické prípady pre rozvinutie myslenia pri kritických situáciách počas klinického nácviku
  • Torzo dospelej figuríny pre nácvik základnej resuscitácie s rozšíreným softvérovým vyhodnotením a trenažér dospelej figuríny určený pre nácvik rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie s detailným celkovým vyhodnotením.
  • Prístroj určený pre nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie.
  • Súbor pre simuláciu zraneného obsahujúca krvácajúce a simulujúce zranenia.
  • Simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou
  • Pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov.
  • Multimediálny stôl so softvérom, ktorý obsahuje virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného prostredia.
  • Nácvikové prostredie pre gastrointestinálnu endoskopiu a flexibilnú bronchoskopiu
  • Virtuálny laparoskop ponúkajúci prostredie virtuálneho operačného sálu.

A mnohé ďalšie.

Možnosti a variabilita, ktoré Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny poskytuje v pregraduálnej výučbe, ale i možnosť poskytovať CSVM pre účely postgraduálnej prípravy výrazne zvýši štandard výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ.

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny sa nachádza na 3.poschodí, III. sekcia (vchod oproti dekanátu).

 


V prípade záujmu o prehliadku CSVM alebo dohodnutie termínu cvičení kontaktujte prosím vedúceho CSVM: MDDr. Jakuba Jánošíka!


 

Online rezervačný systém už spustený!

 

Personálne obsadenie pracoviska:

Vedúci:
MDDr. Jakub Jánošík

VoIP: (+421 55) 234 3557

Mobil: 0915 978 781

 
Administratívny pracovník:
Bc. Daša Babčanová VoIP: (+421 55) 234 3550
 
Výskumný pracovník:
Ing. Zuzana Pella VoIP: (+421 55) 234 3551
 
Lektor:
MUDr. Viera Pencáková VoIP: (+421 55) 234 3552
 
Odborný asistent:
MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.  
 
Odborný pracovník:
Mgr. Dagmar Korpová VoIP: (+421 55) 234 3558
 

 

Kontakt:

Informačná e-mailová adresa: lf-csvm@upjs.sk
Facebook
Instagram

 

Deň Prevádzková doba
Pondelok 8:00 - 19:30
Utorok 8:00 - 19:30
Streda 8:00 - 19:30
Štvrtok 8:00 - 19:30
Piatok 8:00 - 19:30
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

 

Posledná aktualizácia: 05.04.2022