UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

Charakteristika pracoviska

Centrum je zamerané na špecializované demonštračné simulátory, modely, trenažéry, a virtuálnych pacientov, s možnosťou zamerania sa na špecifické lekárske a medicínske zručnosti a znalosti, s cieľom modernizácie a skvalitnenia vzdelávania pre študentov všeobecného a zubného lekárstva.

Personálne obsadenie pracoviska:

vedúci
MDDr. Jakub Jánošík, MPH, MsC.
e-mail: jakub.janosik@upjs.sk

odborný pracovník
Ing. Zuzana Pella
e-mail: zuzana.pella@upjs.sk

Sekretárka
Bc. Daša Babčanová
e-mail: dasa.babcanova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 04.05.2021