UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Rezervačný systém (Reservation System) CSVM UPJŠ LF

Rezervačný systém Reservio je určený pre online rezervácie 24 hodín denne 7 dní v týždni. Umožňuje záujemcom zvoliť si ľubovoľný dostupný čas, dátum a poskytovanú službu vo forme umožnenia práce na zvolenom simulátore v CSVM UPJŠ LF. 

Všetkých študentov a zamestnancov LF UPJŠ žiadame, aby pri rezervácii zadávali svoj oficiálny UPJŠ mail.

Pokiaľ potvrdenie rezervácie neobdržíte okamžite, nezúfajte, potvrdovanie rezervácií prebieha priebežne.

 

OZNAM: Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie je maximálny počet študentov pri jednom simulátore obmedzený na max. 5 osôb. Prosíme o striktne dodržiavanie obmedzenia!

 

V prípade, ak sa na termín nemôžete dostaviť, oznámte túto skutočnosť čo najskôr. Ďakujeme!

 

Objednajte sa online TU.

Pokiaľ nemáte skúsenosti s prácou v systéme Reservio, prosím venujte čas preštudovaniu krátkeho manuálu (viď nižšie Používateľský manuál) pre vytvorenie rezervácie v CSVM UPJŠ LF.


The Reservio reservation system is designed for online reservations 24 hours a day, seven days a week. It allows those interested in choosing any available time, date, and service provided in the form of enabling work on the selected simulator in CSVM UPJŠ LF.

We ask all students and employees of LF UPJŠ to enter their official UPJŠ e-mail when booking.

If you do not receive the booking confirmation immediately, do not despair, the booking confirmation is ongoing.

 

Note: Due to the unfavorable epidemiological situation, many students in one simulator are limited to 5 people. Please strict restrictions!

 

If you are unable to attend the deadline, please let us know as soon as possible. We thank you!

 

Order online HERE.

If you have no experience working in the Reservio system, please take the time to read the short manual (see the User manual below ) for making a reservation in CSVM UPJŠ LF. 


Posledná aktualizácia: 28.01.2022