UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

FMC – dialyzačné služby, s. r. o.
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
English version
 
Odborný asistent:
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.    
 
Posledná aktualizácia: 30.04.2019