UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Mudroňova 29, 040 01  Košice English version
 
Odborný asistent:
MUDr. Ivan Majerčák

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2019