UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výskum

Aktívna účasť na CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby.

 

Posledná aktualizácia: 19.05.2022