UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučba

Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo - povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Posledná aktualizácia: 29.09.2022