UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Témy záverečných prác

Všeobecné lekárstvo

Praktické skúsenosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých s využitím komponentovej diagnostiky peľovej alergie v jednom centre.

Posledná aktualizácia: 13.05.2022