UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

MEDICOMP s.r.o.
Letná 45, 040 01 Košice
English version
 
Odborní asistenti:  
MUDr. Matej Šajty, PhD., MPH, MBA (+421 55) 728 7804
MUDr. Katarína Šajtyová, PhD., MPH, MHA (+421 55) 728 7804
Posledná aktualizácia: 01.12.2020