UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice
English version
 
Odborný asistent:
Mgr. MUDr. René Hako, PhD., MHA, MBA, MPH  
 
Posledná aktualizácia: 30.04.2019