UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka č. 803/28, 05845 Poprad
English version
 
Odborný asistent:
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.   +421/52/7125 226
 

 

Posledná aktualizácia: 05.09.2019