UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
English version
 
Profesor:
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS    
 

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2019