UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovné komisie Vedeckej rady UPJŠ LF

Vedecká komisia

 1. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. – predseda
 2. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 3. prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
 4. prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
 5. prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
 6. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
 7. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
 8. prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
 9. MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

 

Etická komisia

 1. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda
 2. doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc. – tajomníčka
 3. MVDr. Miroslava Némethová, PhD. – predsedníčka EK pre animálne štúdie
 4. prof. MVDr. František Ništiar, CSc.
 5. doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.
 6. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
 7. prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 8. prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
 9. doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
 10. RNDr. Darina Petrášová, PhD.
 11. MUDr. Lucia Merkovská, PhD.
 12. MUDr. Nikita Bobrov, CSc.
 13. MVDr. Ján Rosocha, CSc.
 14. prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
 15. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.10.2016