UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Akreditované odbory doktorandského štúdia na LF UPJŠ

 

Informačné listy predmetov 

 

Priznané práva od 18. 11. 2004:

7.1.4 Vnútorné choroby
7.1.5 Epidemiológia
7.1.6 Hygiena
7.1.7 Chirurgia
7.1.10   Pediatria

Priznané práva od 15. 3. 2005:

7.1.3 Normálna a patologická fyziológia
7.1.12   Psychiatria
7.1.16 Otorinolaryngológia
7.1.25 Klinická biochémia
7.1.26 Klinická farmakológia
7.2.1 Zubné lekárstvo
7.3.2 Farmakológia

Priznané právo od 8. 7. 2005:

4.2.16   Neurovedy

Priznané právo od 28. 10. 2005:

7.1.21   Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Priznané práva od 11. 8. 2006:

7.1.2     Anatómia, histológia a embryológia
7.1.9 Gynekológia a pôrodníctvo

Priznané právo od 29. 11. 2006:

4.2.7     Mikrobiológia
Posledná aktualizácia: 21.10.2009