UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Kontakt pre médiá

PR manažérka:

RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 16.09.2019